ประวัติบริษัท

บริษัท วินเนอร์มาร์ท กรุ๊ป จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ " KEEP " ภายใต้ชื่อ" WINNER MART GROUP " มีโชว์รูม 1 แห่ง ได้แก่

1. โชว์รูมที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่ 587, 589 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3042/3062-3043 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230


จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริหาร ทำให้ได้รับ

  • รางวัลสินค้าไทยคุณภาพ ประจำปี 2532 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม นายบรรหาร ศิลปอาชา
  • รางวัล นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี "สาขาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ยอดเยี่ยม" ประจำปี 2532 จาก ฯพลฯ ศจ. ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

บริษัท วินเนอร์มาร์ท กรุ๊ป จำกัด

65 ซอยรามอืทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2948-5280-6 แฟกซ์. 0-2948-5631 อีเมล์. info@winnermartgroup.com